Netwerk oncologie zuidwest Friesland

Vorige week is het Netwerk oncologie zuidwest Friesland opgestart. Dit netwerk deelt en vergaart kennis omtrent de behandeling van oncologiepatiënten. Lies de Vries-Groen is met haar specialisme oncologie aangesloten bij dit netwerk.