Loon na hard werken

Vanaf vandaag mag Fysiotherapiepraktijk de Merk zich Plus praktijk noemen!

Dit houdt het volgende in:

Alle fysio- en oefentherapiepraktijken waar zorgverzekeraars afspraken mee maken, voldoen aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt. Deze eisen zorgen ervoor dat de kwaliteit van zorg inzichtelijk wordt. Daarnaast bestaan de zogenoemde 3*Plus praktijken.

3*Plus praktijken

Bovenop de reguliere afspraken, maken zorgverzekeraars met een aantal fysio- en oefentherapiepraktijken aanvullende afspraken. Deze praktijken worden 3*Plus praktijken genoemd. De 3* pluspraktijken voldoen ook aan een aantal aanvullende eisen die de zorgverzekering stelt. Deze eisen zijn getoetst door middel van een audit. Om u een idee te geven waar een 3*Pluspraktijk zoal aan voldoet, hebben wij dit voor u op een rij gezet:

Kwaliteitseisen

 • De praktijk doet onderzoek naar klantervaringen.
 • De praktijk werkt samen met andere professionals zoals gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, (huis)arts, etc.
 • De praktijk verleent effectieve zorg, het fysio-/oefentherapeutisch handelen wordt getoetst door middel van de audit.
 • De praktijk volgt zoveel mogelijk de richtlijnen van de beroepsgroep met betrekking tot behandelen, waardoor volgens de stand van de wetenschap en praktijk gehandeld wordt.

Bereikbaarheidseisen

 • Ruime openingstijden (avond en weekend);
 • Hygiënische praktijk die voldoet aan alle veiligheidseisen;
 • De praktijk is voor alle verzekerden goed bereikbaar en toegankelijk;

Wat betekent dit voor u?

Gaat u naar een 3 Pluspraktijk? Dan weet u dat:

 • De kwaliteit van de fysio-/oefentherapiepraktijk is door middel van een externe audit getoetst;
 • De praktijk heeft ruime openingstijden. U kunt dus ook ’s avonds en/of in het weekend terecht.
 • De praktijk overlegt indien nodig met andere zorgverleners of verwijst hier naar door;
 • Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste en bewezen effectieve behandelmethodes;
 • Er is keuze uit verschillende therapeuten en specialismes in de praktijk.

Hartpatiënten

Het is mogelijk om bij ons een beweegprogramma na hartproblematiek te volgen. In dit programma komen alle facetten van een leefstijl verandering aanbod.
Het was leuk om deze patiënten te begeleiden en na drie maanden zelfstandig een gezond beweeg- en leefpatroon te zien oppakken.

Lees hier een heel artikel over het onderwerp.