Wij zijn open

Natuurlijk krijgen we veel vragen over of behandelingen doorgaan of niet. Ook onder fysiotherapeuten zelf speelt deze vraag. Er zijn praktijken die dicht gaan en er zijn praktijken die open blijven. Wij willen jullie graag zo lang mogelijk blijven helpen. Onze visie hierop is dat wanneer wij doorgaan met de behandeling van gezonde mensen, we met z’n allen gezonder kunnen blijven.

De Nederlandse bond voor fysiotherapeuten heeft hierover gister ook een standpunt ingenomen wat is voorgelegd aan het ministerie van VWS. Zijn presenteren dit als: de noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden.

“De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis. Het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren. Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.” (KNGF.nl)

Online behandelen

Een nieuwe dag met weer nieuwe ontwikkelingen. Online behandelen!

Ook van onze kant weer even update. Zolang collegas niet ziek zijn en ziekte/kwetsbare patiënten thuis blijven gaan gewoon door met individuele behandelingen! Zoals Rutte gister aan gaf moeten we hier met zijn allen door heen en zullen steeds meer mensen ziek worden. Het is natuurlijk op de praktijk aanzienlijk rustiger dan voorheen. Maar zo lang wij de gezondheid van de kwetsbare medemens niet in gevaar brengen, helpen wij graag ieder ander met klachten aan het bewegingsapparaat.

Voor diegene die toch graag door behandeld wil worden maar niet fysiek op de praktijk kan zijn hebben wij de afgelopen dagen gewerkt aan het opzetten van online begeleiding. Momenteel is er éen therapeut Level 2 gecertificeerd om met deze app te werken. Dit betekent dat we momenteel zo ver zijn dat we onze oefenschemas via de PhysiApp opsturen, bijwerken en hierover ook met de patienten kunnen chatten. Een volgende stap hierin is dat we behandelingen laten plaatsvinden via videogesprekken. Deze behandelingen zijn de normale 30 minuten lang, waarin u uw klachten en voortgang met de therapeut bespreekt, u uitvoering van oefeningen kunt laten zien en de therapeut nieuwe oefeningen kan uitleggen en voor doen.

Mocht u interesse hebben in deze online behandeling, neem dan contact met ons op. Wij gaan proberen ook uw bewegingsapparaat toch zo lang mogelijk klachtenvrij te houden!

Kijk voor meer info even op www.physiapp.nl!

Corona update

Tot nu toe is er voor ons nog geen aanleiding om de praktijk geheel te sluiten. Individuele behandelingen zullen tot nader order nog gewoon doorgaan. Wij blijven het aangescherpte hygiene-protocol volgen en adviseren dan ook alle patiënten die verkouden zijn of hoesten af te bellen en niet naar de praktijk te komen.

Zoals vrijdag aangegeven is zullen groepsbehandelingen en dus ook medischfitness-uren niet doorgaan. Met patiënten die in deze groepen zitten is zo veel mogelijk individueel contact geweest.

Mochten jullie ondanks deze update toch nog vragen hebben, of een afspraak af willen zeggen, dan zijn wij natuurlijk via de mail, app of via telefoon bereikbaar.

Groet

Elske & Team de Merk

Gevolgen COVID-19 / Coronavirus

Zojuist hebben wij besloten dat vanaf maandag 16 maart alle groepsbehandeling zullen komen te vervallen tot nader order. Op deze manier proberen ook wij te voorkomen dat kwetsbare mensen in groepen samen komen. Individuele behandeling zullen wel door blijven gaan. Natuurlijk zal ons verhoogde hygiëne-beleid van de afgelopen dagen nauw nageleefd blijven worden.

Wij hopen op uw medewerking.

Team Fysiotherapie de Merk

Virtual Reality bestrijdt pijn

Sinds een aantal weken werken wij bij Fysio de Merk met de Reducept, een nieuwe innovatie in de pijnbestrijding. Met behulp van een Virtual Reality proberen wij pijn-problemen te verminderen. ‘Margryt Fennema (25) ontwikkelde samen met haar compagnone, GZ-psycholoog Louis Zantema (31), Reducept: een virtual reality-spel voor mensen met chronische pijn. Spelers maken een virtuele reis door hun eigen lichaam en doen hierdoor vaardigheden op, om in het dagelijks leven beter om te gaan met hun pijn. “In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met chronische pijn”, zegt Fennema. “Dat zijn er meer dan alle patiënten met hart- en vaatziekten én suikerziekte bij elkaar. Chronische beheerst vaak het hele leven. Wij willen ze helpen de controle over hun leven en pijn terug te krijgen.” – (Sprout.nl).

Dit Friese bedrijf won in december de World Summit Award van de Verenigde Naties, een prijs voor digitale ontwikkelingen die de maatschappij kunnen gaan helpen. Klik hier om meer te lezen.