Wat zijn mijn rechten en plichten

Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt van Fysiotherapie De Merk een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zie ook voor meer informatie op www.wgbo.nl.