Wat kan ik tijdens de eerste afspraak verwachten?

Op de eerste afspraak zal uw klacht besproken worden. Na een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld wat met u besproken zal worden. Bekeken wordt of behandeling zinvol is, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen bij benadering nodig zijn. Daarnaast krijgt u adviezen en wordt besproken wat u zelf kunt doen om uw herstel te versnellen.