Welke tarieven hanteren jullie?

Wat kost onze zorg wanneer u niet of niet volledig verzekerd bent voor fysiotherapie?

De Merk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wanneer u voor fysiotherapie verzekerd bent, zullen de behandelingen rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. U heeft daar dan verder geen werk van. U hoeft dan ook niet eerst voor te schieten en later te declareren.

Bent u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, dan declareren wij de behandeling rechtstreeks bij u. Daarbij hanteren we de volgende tarieven (prijzen per persoon per behandeling per 1 januari 2015)

1. Zitting Fysiotherapie € 30,00
2. Zitting Kinderfysiotherapie € 40,00
3. Zitting Manuele therapie € 40,00
4. Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 35,00
5. Zitting Geriatrische fysiotherapie € 35,00
6. Eénmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
7. Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 25,00
8. Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 20,00
9. Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 20,00
10. Groepszitting van behandeling van vijf tot tien personen € 17,50
12. Toeslag voor uitbehandeling € 10,00
13. Inrichtingstoeslag €   7,50
14. Instructie / overleg ouders van de patiënt € 30,00
15. Niet nagekomen afspraak € 21,00
17. Eenvoudige, korte rapporten € 20,00
18. Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 30,00