Werken jullie samen met andere zorgverleners?

Voor het verlenen van goede zorg is samenwerking en kennisuitwisseling met artsen en andere zorgverleners een vereiste!

Wij van fysiotherapie De Merk vinden het erg belangrijk om ons zorgaanbod te verbeteren door met collegae binnen en buiten de fysiotherapie samen te werken. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren en onze werkzaamheden voor de patiënt goed op elkaar afstemmen. Dat is in het belang van de patiënt. Samenwerkingsverbanden en zorgketens waarin we deelnemen zijn onder meer:
Fysiotherapeutisch Netwerk Neurologie Zuidwest Friesland
Netwerk Claudicatio
COPD Netwerk / Dokterscoop COPD
Netwerk Oncologie Onconet
Netwerk geriatrie
Netwerk Chronische Pijn (io)
Werkgroep Kinderfysiotherapie
Buurtzorg & Thuiszorg

bieden we regelmatig stageplaatsen aan de opleidingen voor fysiotherapie om komende therapeuten de gelegenheid te geven zich praktijk gericht op hun beroepsmatige toekomst voor te bereiden.