Kwaliteit

Wij van fysiotherapie De Merk vinden het erg belangrijk kwaliteit te kunnen bieden aan onze patiënten. Daarom proberen we te voldoen aan zoveel mogelijk eisen. Er zijn verschillende manieren waarop De Merk de kwaliteit benadert, namelijk:

  • Kwaliteit van zorg door goed opgeleid, gespecialiseerd en ervaren personeel
  • Kwaliteit door het werken volgens de gangbare richtlijnen en normen zoals die in onze beroepsgroep worden voorgeschreven en gehanteerd
  • Kwaliteitsverbetering door samen te werken met collega’s binnen en buiten de fysiotherapie
  • Kwaliteit door het voldoen aan de (kwaliteits)eisen die de zorgverzekeraars stellen aan ons zorgaanbod
  • Waarderingsmetingen over onze zorg door klanttevredenheidonderzoek

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vak overleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven. Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie De Merk voldoen aan deze eisen. Ze zijn allen geregistreerd in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondsheidszorg) en het CKR Fysiotherapie (Centrale KwaliteitsRegister).

Wij meten continue de tevredenheid van onze klanten middels een klanttevredenheidsonderzoek. We willen dat zelf graag weten om ons aanbod te verbeteren en de zorgverzekeraar verplicht ons om dergelijk onderzoek te doen. Wij maken gebruik van de diensten van een erkend onderzoeksbureau voor dit onderzoek. De kans is reëel dat u voor een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgenodigd. Naast verbeterpunten kunnen we ook de kwaliteit van onze zorg vergelijken met die van andere praktijken. In 2017 bleek de gemiddelde waardering van onze klanten voor onze diensten een 8,8. Dat is hoger dan het gemiddelde in onze branche.