Loon na hard werken

Vanaf vandaag mag Fysiotherapiepraktijk de Merk zich Plus praktijk noemen!

Dit houdt het volgende in:

Alle fysio- en oefentherapiepraktijken waar zorgverzekeraars afspraken mee maken, voldoen aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt. Deze eisen zorgen ervoor dat de kwaliteit van zorg inzichtelijk wordt. Daarnaast bestaan de zogenoemde 3*Plus praktijken.

3*Plus praktijken

Bovenop de reguliere afspraken, maken zorgverzekeraars met een aantal fysio- en oefentherapiepraktijken aanvullende afspraken. Deze praktijken worden 3*Plus praktijken genoemd. De 3* pluspraktijken voldoen ook aan een aantal aanvullende eisen die de zorgverzekering stelt. Deze eisen zijn getoetst door middel van een audit. Om u een idee te geven waar een 3*Pluspraktijk zoal aan voldoet, hebben wij dit voor u op een rij gezet:

Kwaliteitseisen

 • De praktijk doet onderzoek naar klantervaringen.
 • De praktijk werkt samen met andere professionals zoals gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, (huis)arts, etc.
 • De praktijk verleent effectieve zorg, het fysio-/oefentherapeutisch handelen wordt getoetst door middel van de audit.
 • De praktijk volgt zoveel mogelijk de richtlijnen van de beroepsgroep met betrekking tot behandelen, waardoor volgens de stand van de wetenschap en praktijk gehandeld wordt.

Bereikbaarheidseisen

 • Ruime openingstijden (avond en weekend);
 • Hygiënische praktijk die voldoet aan alle veiligheidseisen;
 • De praktijk is voor alle verzekerden goed bereikbaar en toegankelijk;

Wat betekent dit voor u?

Gaat u naar een 3 Pluspraktijk? Dan weet u dat:

 • De kwaliteit van de fysio-/oefentherapiepraktijk is door middel van een externe audit getoetst;
 • De praktijk heeft ruime openingstijden. U kunt dus ook ’s avonds en/of in het weekend terecht.
 • De praktijk overlegt indien nodig met andere zorgverleners of verwijst hier naar door;
 • Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste en bewezen effectieve behandelmethodes;
 • Er is keuze uit verschillende therapeuten en specialismes in de praktijk.