Floor Kruger

Floor heeft in 2014 de internationaal erkende Bachelor of Science behaald aan de Academie voor Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen. In 2015 heeft Floor de opleiding ‘Oedeemtherapie’ (Manuele LymfeDrainage) behaald aan de Vodderacademie. Sinds 2016 is ze werkzaam bij Fysiotherapie De Merk.

floor1-fysio-de-merk

Floor is naast algemene fysiotherapie gespecialiseerd in de behandeling van oedeem en zij maakt hierbij gebruik van verschillende vormen van therapie: Manuele LymfeDraine, compressietherapie, oefentherapie, lymfetaping, bindweefsel-, litteken- en fibrosetechnieken, ademhalingsoefeningen, adviezen en/of zelfmanagement.

Binnen richt Floor zich binnen De Merk op de behandeling van oncologiepatiënten. Kankerpatiënten kunnen onder meer te maken krijgen met verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanningsklachten, pijn, ademhalingsproblemen, vermoeidheid, fibrose, huidveranderingen en contracturen. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s. De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Ook begeleidt Floor na het volgen van cursussen patiënten met longproblemen zoals COPD en Astma.

Maak een afspraak met Floor Kruger