Wat moet u weten – formeel

Natuurlijk informeren wij u over uw behandeling en de door ons geboden zorg. Dat doen we in ieder geval via onze site, via onze folders en in de gesprekken met u als klant. Wanneer u ergens meer van wilt weten, vraag het ons gerust. We informeren u graag.

Rechten en plichten

Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt van Fysiotherapie De Merk een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Klachtenregeling

Fysiotherapie De Merk doet er alles aan om op welke manier dan ook te zorgen voor tevredenheid van onze patiënten. Mochten er toch klachten zijn en mocht u hier niet met uw eigen fysiotherapeut uit komen, dan kunt u die via deze weg melden. Heeft u een klacht over (de behandeling van) uw fysiotherapeut of één van onze andere personeelsleden? Laat dit ons alstublieft zo snel mogelijk weten. Dan gaan we gauw op zoek naar een oplossing. We stellen uw openheid zeer op prijs. En u kunt er op rekenen dat uw opmerkingen serieus worden behandeld (conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).