Wat moet u weten – praktisch

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw geboortedatum, uw burgerservicenummer, uw adresgegevens en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk neemt u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas mee.

Zonder verwijsbrief

Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk, wat betekent dat de verwijzing van een huisarts of specialist niet per sé nodig is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens deze screening wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor verder onderzoek en behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts of een specialist gewenst is. Vaak vindt direct aansluitend aan de screening een intake en onderzoek plaats.

De eerste afspraak

Op de eerste afspraak zal uw klacht besproken worden. Na een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld dat met u besproken zal worden. Er wordt bekeken of behandeling zinvol is, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen er bij benadering nodig zijn. Daarnaast krijgt u adviezen en wordt besproken wat u zelf kunt doen om uw herstel te versnellen.

Hygiëne

Wij verwachten van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. In de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Verbeterpunten of ontevredenheid

Ziet u iets dat beter kan, bent u niet tevreden of heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut? Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Op deze manier kunnen we op korte termijn naar een oplossing zoeken. Kijk voor meer informatie over klachten bij Klachten.