Samenwerking

Voor het verlenen van goede zorg is samenwerking en kennisuitwisseling met artsen en andere zorgverleners een vereiste. Daarom vinden wij van fysiotherapie De Merk het erg belangrijk om met collega’s van binnen en buiten de fysiotherapie samen te werken. We van elkaar leren en kunnen onze werkzaamheden voor de patiënt goed op elkaar afstemmen. Dat is in het belang van de patiënt. Samenwerkingsverbanden en zorgketens waarin we deelnemen zijn onder meer:

Verder bieden we regelmatig stageplaatsen aan de opleidingen voor fysiotherapie. Zo krijgen komende therapeuten de gelegenheid zich praktijkgericht op hun beroepsmatige toekomst voor te bereiden.