Fysiotherapie in de thuissituatie

Wanneer u in een situatie terecht bent gekomen dat u niet meer naar de praktijk kunt komen, kan fysiotherapie in de thuissituatie een optie zijn. Brigitte is gesprecilaiseerd in deze vorm van fysiotherapie. Zij werkt hoofdzakelijk in de thuissituatie bij cliënten die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Haar aanpak is gericht op het verminderen van klachten bij dagelijkse activiteiten en het voorkomen van achteruitgang. Hierbij staan zelfstandigheid en veiligheid voorop. Dit vraagt om inzicht in de wensen en mogelijkheden van cliënt, mantelzorg en de omgeving. Ze onderhoudt samenwerking met de Buurtzorg. Ook met andere thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen is er, indien nodig, overleg.

We doelen hier nadrukkelijk niet op situaties dat iemand door een operatie of een ongeval tijdelijk niet naar de praktijk kan komen. Ook dan zijn behandelingen aan huis mogelijk, mits er een verwijzing van een arts daarvoor is.

Maak een afspraak