Tarieven

De Merk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wanneer u voor fysiotherapie verzekerd bent, zullen de behandelingen rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. U heeft daar dan verder geen werk van. U hoeft dan ook niet eerst voor te schieten en later te declareren.
Als u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, dan declareren wij de behandeling rechtstreeks bij u. Daarbij hanteren we de volgende tarieven (prijzen per persoon per behandeling per 1 januari 2019).

 • Zitting fysiotherapie € 35,00
 • Eerste consult € 45,00
 • Zitting manuele therapie € 42,50
 • Zitting kinderfysiotherapie € 45,00
 • Zitting oedeemtherapie € 45,00
 • Zitting geriatrie € 35,00
 • Zitting psychosomatische fysiotherapie € 42,50
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
 • Lange zitting met complexe of meervoudige zorgvragen € 45,00
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 30,00 p.p.
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 22,50 p.p.
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 20,00 p.p.
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen € 17,50 p.p.
 • Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
 • Inrichtingstoeslag € 7,50
 • Instructie of overleg ouders van de patiënt € 40,00
 • Niet nagekomen afspraak € 25,00
 • Eenvoudige, korte rapporten € 25,00
 • Meer gecompliceerde of tijdrovende rapporten € 40,00