Vallen Verleden Tijd

Met het klimmen der jaren neemt de kans om te vallen en daarbij lelijke blessures op te lopen toe. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden. Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die zich onzeker op de been voelen, bang zijn om te vallen of al eens gevallen zijn.

De cursus Vallen Verleden Tijd is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De cursus bestaat uit oefenen op een hindernisbaan, sport & spel en een valtraining. De hindernisbaan bestaat uit obstakels die in het dagelijks leven gevaarlijk kunnen zijn, zoals ongelijke tegels op het trottoir. U leert deze situaties herkennen en er veilig mee omgaan. Sport & spel bestaat uit verschillende spelvormen waarbij u leert veilig te bewegen in een drukke omgeving. Voor het geval u onverhoopt toch uit balans mocht raken, leren wij u op een veilige manier te vallen. De oefeningen worden op dikke matten uitgevoerd en stapsgewijs opgebouwd zodat u geen risico loopt.