Wij zijn open

Natuurlijk krijgen we veel vragen over of behandelingen doorgaan of niet. Ook onder fysiotherapeuten zelf speelt deze vraag. Er zijn praktijken die dicht gaan en er zijn praktijken die open blijven. Wij willen jullie graag zo lang mogelijk blijven helpen. Onze visie hierop is dat wanneer wij doorgaan met de behandeling van gezonde mensen, we met z’n allen gezonder kunnen blijven.

De Nederlandse bond voor fysiotherapeuten heeft hierover gister ook een standpunt ingenomen wat is voorgelegd aan het ministerie van VWS. Zijn presenteren dit als: de noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden.

“De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis. Het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren. Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.” (KNGF.nl)