Onze kwaliteitseisen

Wij van fysiotherapie De Merk vinden het erg belangrijk kwaliteit te kunnen bieden aan onze patiënten. Daarom proberen we te voldoen aan zoveel mogelijk eisen. Er zijn verschillende manieren waarop De Merk de kwaliteit benadert, namelijk:

  • Kwaliteit van zorg door goed opgeleid, gespecialiseerd en ervaren personeel
  • Kwaliteit door het werken volgens de gangbare richtlijnen en normen zoals die in onze beroepsgroep worden voorgeschreven en gehanteerd
  • Kwaliteitsverbetering door samen te werken met collega’s binnen en buiten de fysiotherapie
  • Kwaliteit door het voldoen aan de (kwaliteits)eisen die de zorgverzekeraars stellen aan ons zorgaanbod
  • Waarderingsmetingen over onze zorg door klanttevredenheidonderzoek

Wij bedanken onze patiënten die tijdens of na afsluiting van een behandeling een vragenlijst hebben ingevuld. We zijn erg blij met deze mooie score en hopen, indien nodig, u deze zorg in de toekomst weer te mogen bieden.

Fysiotherapiepraktijk de Merk en haar therapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van De Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dat is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor de fysiotherapie. Dit is het toplabel voor kwaliteit en verbetering voor de branche.

Afspraak maken?

Bel ons, mail ons of maak online een afspraak.