Valpreventietraining

Mensen worden steeds ouder en oudere mensen lopen een groter risico om te vallen. Valongevallen leiden tot veel menselijk leed en zorgkosten. De overheid heeft daarom doelen geformuleerd voor valpreventie. Fysiotherapiepraktijk de Merk biedt effectieve trainingsprogramma’s aan voor ouderen om (in groepsverband) valrisico’s te beperken.

Gezamenlijk aanpak van overheid & zorg

De overheid, zorgverzekeraars en fysiotherapeuten hebben samen onderkend dat preventieve maatregelen om valrisico’s te beperken veel menselijk leed kunnen voorkomen en de curatieve kunnen ontlasten. De ketenaanpak valpreventie omvat het opsporen van het valrisico en het bepalen van de grootte van het risico, het aanbieden van een valpreventie training voor mensen met een verhoogd valrisico en het helpen bij het voorzetten van het blijven bewegen (kracht en coördinatie) na de training.

Bij Fysiotherapiepraktijk de Merk werken we met Vallen Verleden Tijd, In Balans en Otago. Dit zijn programma’s bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die zich onzeker op de been voelen, bang zijn om te vallen of al eens gevallen zijn.

Vallen verleden tijd

Het Vallen Verleden Tijd programma bestaat uit oefenen op een hindernisbaan, sport & spel en een valtraining. Dit wordt op de Merk gegeven in kleine groepen. De hindernisbaan bestaat uit obstakels die in het dagelijks leven gevaarlijk kunnen zijn, zoals ongelijke tegels op het trottoir. U leert deze situatie herkennen en er veilig mee omgaan. Sport & spel bestaat uit verschillende spelvormen waarbij u leert veilig te bewegen in een drukke omgeving. Voor het geval u onverhoopt toch uit balans mocht raken, leren wij u op een veilige manier vallen. De oefeningen worden op dikke matten uitgevoerd zodat u geen risico loopt.

Om deel te mogen nemen aan het Vallen Verleden Tijd programma moet u 15 minuten kunnen lopen zonder hulpmiddelen én geen aandoening hebben, waardoor u zich niet in mag spannen. Voorafgaande aan en na de cursus wordt er een loop- en balanstest gedaan. Dit gebeurt in een individuele afspraak met de begeleidende fysiotherapeut. Met de uitslag van de testen kunnen we zien waar we tijdens de cursus extra aandacht aan kunnen besteden en welk effect het oefen- programma voor u persoonlijk heeft. De cursus bestaat uit:

  • een persoonlijke intake van een half uur
  • gedurende 10 weken één groepsles van anderhalf uur
  • een persoonlijke out take waarin we de resultaten van de cursus evalueren

Het Vallen Verleden Tijd programma wordt gegeven door de gecertificeerde fysiotherapeuten Brigitte en Martine Voor informatie over data, tijden, kosten en inschrijven kunt u contact opnemen met Fysiotherapiepraktijk de Merk.

In Balans (Stevig Staan Fryslân)

In Balans is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Tijdens In Balans gaan ouderen in een groep, en onder begeleiding van een fysiotherapeut aan de slag om de kans op een val zo klein mogelijk te maken. In Balans is gericht op zowel de bewustwording van risicofactoren als het verbeteren van balans, mobiliteit, conditie en zelfvertrouwen. Dit met als doel om valongevallen te voorkomen door ouderen bewuster te maken van risicofactoren en hun balans, conditie en zelfvertrouwen te verbeteren.

In Balans bestaat uit voorlichtingsbijeenkomsten en een beweegprogramma. Het is een groepstraining en duurt veertien weken. Het programma bestaat uit:

  • één informatiebijeenkomst (1,5 uur)
  • drie cursusbijeenkomsten (1 keer per week, 2 uur per bijeenkomst)
  • tien weken trainingsbijeenkomsten (2 keer per week een training van 1 uur).
  • twee keer 1 uur functionele testjes na de training, 1 keer aan het begin en 1 keer aan het einde van het programma

De cursusbijeenkomsten bestaan uit handige oefeningen, tests en informatie over bewegen, evenwicht en valrisico. De trainingsbijeenkomsten bestaan uit oefeningen op basis van tai chi en zijn gericht op het verbeteren van fitheid, evenwicht en spierkracht. In Balans wordt gegeven door de gecertificeerde fysiotherapeuten Brigitte en Martine.

De doelgroep voor In Balans is die groep van mensen die al wel eens zijn gevallen en of moeilijk ter been zijn. In principe komt iedereen van 65 jaar of ouder met een verhoogd valrisico in de gemeente De Fryske Marren in aanmerking voor een training bij de Merk die door de gemeente betaald wordt. Voor informatie over data, tijden, kosten en inschrijven kunt u contact opnemen met Fysiotherapiepraktijk de Merk.

Otago

Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht. Het bestaat uit een aantal oefeningen die passend zijn voor u. Deze worden drie keer per week thuis uitgevoerd. Langzaam worden de oefeningen steeds uitdagender.

De oefeningen zijn gestructureerd met duidelijke afbeeldingen en wordt gecombineerd met een wandelschema. Effecten van het programma zijn: afname van het aantal valincidenten met 35%, verbetering van kracht, verbetering van evenwicht en toename van vertrouwen om activiteiten uit te voeren.

Uw fysiotherapeut begeleidt u op uw eigen niveau en in uw eigen tempo. Ter voorkoming van het vallen wordt binnen de fysiotherapie behandelingen gebruik gemaakt van het Otago-oefenprogramma

Referenties

Voor mensen die wat onzeker zijn is het een prachtig iets voor het vertrouwen in jezelf.

Afspraak maken?

Bel ons, mail ons of maak online een afspraak.