Wat u moet weten

Welkom bij Fysiotherapie De Merk. Meld u eenvoudig aan en start direct met uw persoonlijk behandelplan. Geen verwijzing? Geen probleem! Uw gezondheid is onze prioriteit. Vragen? Wij staan voor u klaar.

Praktische informatie

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw geboortedatum, uw burgerservicenummer, uw adresgegevens en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk neemt u een geldig legitimatiebewijs of uw zorgpas mee.

Zonder verwijsbrief
Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk, wat betekent dat de verwijzing van een huisarts of specialist niet per sé nodig is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens deze screening wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor verder onderzoek en behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts of een specialist gewenst is. Vaak vindt direct aansluitend aan de screening, de intake en onderzoek plaats.

De eerste afspraak
Op de eerste afspraak zal uw klacht besproken worden. Na een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld dat met u besproken zal worden. Er wordt bekeken of behandeling zinvol is, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen er bij benadering nodig zijn. Daarnaast is er tijd voor een korte behandeling en wordt besproken wat u zelf kunt doen om uw herstel te versnellen.

Behandeling aan huis
Indien u niet in staat bent op de praktijk te komen, komen we bij u aan huis. Dan is er wel een verwijzing van de arts noodzakelijk.

Hygiëne
Wij verwachten van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Formele informatie

Natuurlijk informeren wij u over uw behandeling en de door ons geboden zorg. Dat doen we in ieder geval via onze site, via onze folders en in de gesprekken met u als klant. Wanneer u ergens meer van wilt weten, vraag het ons gerust. We informeren u graag.

Rechten en plichten
Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt van Fysiotherapie De Merk een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Uw rechten betreffen informatie over de behandeling, inzage in het dossier, recht op privacy en het geven van toestemming voor behandeling. Uw plichten zijn om duidelijk te informeren, om te betalen en om u te kunnen identificeren. De fysiotherapeut heeft ook rechten en plichten. De therapeut heeft als plichten om goede en doelmatige zorg te verlenen. Hij moet een medisch dossier bijhouden. Hij heeft het recht om op grond van zijn deskundigheid eigen beslissingen nemen en is niet verplicht om te doen wat een andere zorgverlener of de patiënt vraagt.

Privacy
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische, administratieve en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Kijk voor meer informatie bij Privacyreglement.

Klachtenregeling
Fysiotherapie De Merk doet er alles aan om op welke manier dan ook te zorgen voor tevredenheid van onze patiënten. Mochten er toch klachten zijn en mocht u hier niet met uw eigen fysiotherapeut uit komen, dan kunt u die via deze weg melden. Heeft u een klacht over (de behandeling van) uw fysiotherapeut of één van onze andere personeelsleden? Laat dit ons alstublieft zo snel mogelijk weten. Dan gaan we gauw op zoek naar een oplossing. We stellen uw openheid zeer op prijs. En u kunt erop rekenen dat uw opmerkingen serieus worden behandeld (conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Afspraak maken?

Bel ons, mail ons of maak online een afspraak.