Oedeemtherapie

Oedeem begint meestal met een toename van spanning op de huid. Vaak ontstaan de klachten geleidelijk en pijnloos. Wanneer er sprake is van een toename van oedeem dan kan dit gepaard gaan met. Deze beperkingen kunnen invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Er zijn verschillende redenen waardoor oedeem kan ontstaan. Dit kan aangeboren zijn doordat de lymfevaten en -knopen zijn niet goed aangelegd. Hierdoor is de aan- en afvoer van het lymfevocht onvoldoende. Lymfoedeem kan ook verworven zijn. De lymfevaten en/of -knopen zijn beschadigd of verwijderd, waardoor de vochtafvoer wordt bemoeilijkt. Voorbeelden hiervan zijn oedeem van de arm na een borstoperatie en oedeem van het been na een gynaecologische ingreep. Maar ook kan oedeem ontstaan als gevolg hart- en vaatproblemen, dwarslaesie, CVA, obesitas, littekens of zelfs sportletsel. Behandeling met radio- en/of chemotherapie na de operatie vergroot de kans op het ontwikkelen van lymfoedeem.

Binnen fysiotherapiepraktijk De Merk begeleidt oedeem therapeut Floor patiënten met oedeemklachten. Er zijn bij oedeem verschillende behandelmethoden mogelijk. Zo kan er manuele Iymfdrainage worden toegepast. In veel gevallen bestaat er naast het lymfoedeem echter ook een verminderde bewegingsmogelijkheid en een afname van spierkracht in het operatiegebied. Door het doen van oefeningen kunt u de functie van uw ledemaat verbeteren. Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van lymfvocht. Om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren, kan er in een aantal situaties gezwachteld worden. Als het overschot aan vocht weg is, kan er u een therapeutisch elastische kous worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden. In vele gevallen zult u ook voorgelicht worden door Floor. Dit zal gaan over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp, zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.

Maak een afspraak