Valpreventie

Die vervelende scheve stoeptegels, natte bladeren in het bos, net iets te gehaast de trap af. Zowel binnen- als buitenhuis zijn er veel situaties waarbij u lelijk kunt vallen en verwondingen kunt oplopen. Na een val worden mensen veel banger om te bewegen. Veel ouderen zullen ervoor kiezen om activiteiten te vermijden om zo ook het eventuele vallen te voorkomen. Hierdoor neemt echter ook de algemene lichamelijke conditie af, o.a. de kracht en coördinatie van de beenspieren, waardoor de kans op vallen juist groter wordt. Vallen Verleden Tijd en Otago zijn programma’s bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die zich onzeker op de been voelen, bang zijn om te vallen of al eens gevallen zijn.

Vallen Verleden Tijd

De cursus bestaat uit oefenen op een hindernisbaan, sport & spel en een valtraining. De hindernisbaan bestaat uit obstakels die in het dagelijks leven gevaarlijk kunnen zijn, zoals ongelijke tegels op het trottoir. U leert deze situatie herkennen en er veilig mee omgaan. Sport & spel bestaat uit verschillende spelvormen waarbij u leert veilig te bewegen in een drukke omgeving.Voor het geval u onverhoopt toch uit balans mocht raken, leren wij u op een veilige manier vallen. De oefeningen worden op dikke matten uitgevoerd zodat u geen risico loopt.

Voorwaarden voor deelname

  • U moet 15 minuten kunnen lopen zonder hulpmiddelen.
  • U heeft geen aandoening, waardoor u zich niet in mag spannen.

Voorafgaande aan en na de cursus wordt er een loop- en balanstest gedaan. Dit gebeurt in een individuele afspraak met de begeleidende fysiotherapeut. Met de uitslag van de testen kunnen we zien waar we tijdens de cursus extra aandacht aan kunnen besteden en welk effect het oefen- programma voor u persoonlijk heeft.

Hoe en wat

Het Vallen Verleden Tijd programma wordt gegeven door de gecertificeerde fysiotherapeuten Brigitte Veenstra en Martine Peters.

De cursus bestaan uit:

  • een persoonlijke intake van een half uur;
  • gedurende 10 weken één groepsles van anderhalf uur;
  • een persoonlijke out take waarin we de resultaten van de cursus evalueren.

Voor informatie over data, tijden, kosten en inschrijven kunt u contact opnemen met Fysiotherapiepraktijk de Merk. Meer informatie vindt u hier.

Ter voorkoming van het vallen word binnen de fysiotherapie behandelingen gebruik gemaakt van
het Otago-oefenprogramma . Dit is een bewezen effectief valpreventie programma.

Otago

Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht. Het bestaat uit een aantal oefeningen die passend zijn voor u. Deze worden drie keer per week thuis uitgevoerd. Langzaam worden de oefeningen steeds uitdagender. De oefeningen zijn gestructureerd met duidelijke afbeeldingen en wordt gecombineerd met een wandelschema.

Effecten van het programma zijn:

  • afname van het aantal valincidenten met 35%
  • verbetering van kracht
  • verbetering van evenwicht
  • toename van vertrouwen om activiteiten uit te voeren

Uw fysiotherapeut begeleidt u op uw eigen niveau en in uw eigen tempo.

Maak een afspraak